Alocasia Watsoniana

Tên khoa học Alocasia Watsoniana
Kích thước cây Cao 30 cm

Size lá 15 – 20 cm

Số lượng lá: 3-5 lá/ cây

Độ khó Trung Bình
Yêu cầu ánh sáng Ánh sáng nhẹ tán xạ
Nhu cầu nước 1 – 2 lần/ tuần
Danh mục: