Cây Công Chúa Hồng Philodendron Pink Princess

TÊN KHOA HỌC Philodendron Pink Princess
TÊN GỌI KHÁC • Công chúa hồng
• Pink Princess
QUY CÁCH SẢN PHẨM Cao 40 – 50 cm
ĐỘ KHÓ Trung bình
YÊU CẦU ÁNH SÁNG Ánh sáng tán xạ; Tránh ánh nắng trực tiếp
NHU CẦU NƯỚC • Vừa phải
• Đất trồng thông thoáng
Danh mục: