Dâu Bạch tuyết má hồng

Giống Bạch tuyết má hồng là một trong những loại của dòng Bạch tuyết, điểm đặc biệt là lớp vỏ bên ngoài có màu hồng phớt.