Dâu Bạch tuyết( trắng)

Giống Bạch tuyết (trắng) là dòng có dạng trái từ khi xanh chuyển sang chín vẫn mang một màu trắng như sữa