Dâu Hàn Lai

Giống Hàn lai là một loại lai giữa giống Hàn với Mỹ, mang đặc tính cây khỏe, ít sâu bệnh, trái to của giống Mỹ, vị trái ngọt của giống Hàn