Dâu Nhật Hana

Giống Nhật Hana là một trong những giống dâu được trồng nhiều ở các tỉnh miền Bắc nước ta từ tháng 8 năm trước cho đến tháng 5 năm sau. Cây cho năng suất tốt, trái ngọt, thị trường rất ưa chuộng