Dâu Sweet Colossus

Giống Sweet Colocus là dòng giống có khả năng chống chịu bệnh lỡ cổ rễ tốt hơn so với các giống khác cùng dòng.

Danh mục: Từ khóa: , ,