Philodendron Billietiae

TÊN KHOA HỌC Philodendron billietiae
TÊN THÔNG THƯỜNG Cây hồng hạc chân cam
QUY CÁCH SẢN PHẨM Kích thước chậu: 32×25 cm (DxC)
Kích thước lá: 45 ~ 50 cm
ĐỘ KHÓ Dễ chăm sóc
YÊU CẦU ÁNH SÁNG Nắng tán xạ, chịu được nắng trực tiếp
NHU CẦU NƯỚC Ít nước, 2 – 3 lần/tuần
Danh mục: