philodendron florida beauty

  • Cây khỏe mạnh được trồng trong bầu ươm
  • Chọn size cây trước khi mua (gồm các size từ 40cm đến trên 1.2m)
Danh mục: