Philodendron fuzzy petiole

Họ Araceae/Aroids
Màu sắc xanh lá
Hình dáng lá hình trái tim
Kích thước lá nhỏ-vừa
Thân thân thảo
Rễ & củ rẽ đất, rễ khí
Tăng trưởng trung bình
Nhân giống cấy mô, cutting
Bệnh hại & sâu bọ cháy lá, nhện, rệp, thối rễ
Danh mục: