Philodendron White Wizard

  • Tên thông thường: Philodendron White Wizard
  • Tên Khoa Học: Philodendron White Wizard
  • Tên tiếng Anh: Philodendron White Wizard
  • Họ: Philodendron
  • Chiều cao:  ảnh tham khảo
Danh mục: